facebook

Продукти

Михалково 
Screenshot 1 
Изворна вода
Михалково
0.500л.
 

0.62 лв/бр
 7.40 лв/стек

 


 

Горна Баня      
gorna banq 330 gorna banq 0.5l   gorna banq 1.5l Gorna banq 4l  Gorna banq 6lit  Gorna banq 10l
Минерална вода  
Горна Баня 
0.330л.
Минерална вода  
Горна Баня 
0.500л.
Минерална вода 
Горна Баня 
1.5л.
Минерална вода 
Горна Баня 
4л.
 
Минерална вода  
Горна Баня 
6л.
Минерална вода
Горна Баня 
10л.
 0.40 лв/бр  0.55 лв/бр 0.78 лв/бр 1.47 лв/бр   2.03 лв/бр    3.15 лв/бр  
4.80 лв/стек   6.60 лв/стек 4.68 лв/стек

 


 

 Княжево        
knqjevo 0.5l knqjevo 0.5l  knqjevo 1.5l knqjevo 6lit knqjevo 10l
Минерална вода  
Княжевo 
0.330л.
 
 Минерална вода  
Княжевo 
0.500л.
Минерална вода  
Княжевo 
1.5л.
 
 Минерална вода  
Княжевo 
6л.
Минерална вода
Княжевo 
10л.
 0.37 лв/бр  0.38 лв/бр  0.58 лв/бр 1.68 лв/бр  2.27 лв/бр
4.44 лв/стек 4.56 лв/стек 3.48 лв/стек

 


 

Леново        
lenovo 0.5l lenovo 1.5l   lenovo 6l  lenovo 10l
Минерална вода  
Леново 
0.500л.
Минерална вода
Леново 
1.5л.
Минерална вода
Леново 
6л.
Минерална вода
Леново 
10л.
0.38 лв/бр   0.51 лв/бр     1.53 лв/бр  2.18 лв/бр
 4.50 лв/стек 3.05 лв/стек  

 

 

 

ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА РЕГИОНА НА СОФИЯ.

Обявените цени са без ДДС.

Минималнo количество на поръчка 4 единици(стек или брой). 

Дизайн :