facebook

Продукти

 

Горна Баня    
gorna banq 330 gorna banq 0.5l   gorna banq 1.5l  Gorna banq 6lit  Gorna banq 10l
Минерална вода  
Горна Баня 
0.330л.
Минерална вода  
Горна Баня 
0.500л.
Минерална вода 
Горна Баня 
1.5л.
Минерална вода  
Горна Баня 
6л.
Минерална вода
Горна Баня 
10л.
 0.50 лв/бр  0.55 лв/бр 0.78 лв/бр  3.75 лв/бр    4.17 лв/бр  
6.00 лв/стек   6.60 лв/стек 4.68 лв/стек

 


 

 Княжево        
knqjevo 0.5l knqjevo 0.5l  knqjevo 1.5l knqjevo 6lit knqjevo 10l
Минерална вода  
Княжевo 
0.330л.
 
 Минерална вода  
Княжевo 
0.500л.
Минерална вода  
Княжевo 
1.5л.
 
 Минерална вода  
Княжевo 
6л.
Минерална вода
Княжевo 
10л.
 0.37 лв/бр  0.38 лв/бр  0.63 лв/бр 2.67 лв/бр  3.08 лв/бр
4.44 лв/стек 4.56 лв/стек 3.75 лв/стек

 

 

ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА РЕГИОНА НА СОФИЯ.

Обявените цени са без ДДС.

Минималнo количество на поръчка 6 единици(стек или брой). 

Дизайн :