facebook

Минерална вода Горна Баня

mineraln-voda-gorna-banq

Водата е с ниска минерализация и е подходяща за всекиденвна употреба. Да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина.

Минерален състав (мг/л)

Катиони:
Li – 0.00
Na – 47.00
K – 0.28
Ca – 1.40
Mg – 0.00

Аниони:
NH4 < 0.10
F – 0.21
Cl – 2.48
SO4 – 23.66
HCO3 – 18.31

Mинерализация: 162 мг/л

pH: 9.78

електропроводимост: 170 µs/cm

Дизайн :