facebook

Минерална вода Княжeвска

knqjevo min

Извира от дълбочина: 320м.

Температура: 20С

Ниска минерализация

Аниони mg/l
F – 0,20
Cl – 2,7
So4 – 28,2
NCO3 – 0,00
Co3 – 42,0
No3 – 0,00
No2 – 0,00
HSiO3 – 4,40
H2SiO3 – 32,0

Катиони mg/l
Nh4 – 0,0
Na – 41,10
K – 0,62
Ca – 0,80

Електропроводимост – 186 ms/см

pH – 9,73

Минерализация – 0,152 g/l

Зарежда се ...

Дизайн :