facebook

Минерална вода Княжeво

knqjevo mineral

Минерална вода Княжево е подходяща за всекидневна употреба.

Съдържание:

Катиони мг/л:
Li - 0.02
Na - 30.4
K - 0.35
Ca - 2.0
Mg - 0.4
NH 4 - 0.0

Аниони мг/л:
HРО 4 - 0.0
F - 0.2
Cl - 2.8
SO 4 - 23.6
HCO 3 - 68.1
H 2 SiO 3 - 3.6


Обща минерализация: 171.333 мг/л pH: 9.47, електропроводимост: 142 µs/cm

 

Зарежда се ...

Дизайн :