facebook

Минерална вода Бяла

Bqla voda2

Минерална вода "Бяла вода" е бутилирана от "Бяла вода -Долна 
Баня" ЕООД, гр. Долна Баня, в подножието на Национален парк Рила. Извира от дълбочина 515м. с температура 21*С.
Името на водата идва от естествено богатия на сребърни йони минерален извор.

Обща минерализация 158mg/I PH-9,07

Дизайн :