facebook

Изворна вода Петрохан

petrohan trap

Високопланинска вода. Извира на 1700м. надморска височина.

Водата е с ниска минерализация, природно чиста.

Подходяща за ежедневна употреба!

Състав:

Магнезий  0.2mg/l
Калций  1.9mg/l

Аниони mg/l
F – CL – 2.6
SO4 – 6.6
NCO3 – 39.7
No3 – 0.00
HsiO3 – 0.00

Катиони mg/l
LI – 0.001
Na – 16.4
K – 0.64
Ca – 1.9
Mg – 0.2

Електропроводимост – 25mS/sm

Сух остатък при 180`C – 0.002gr/l

Обща минерализация. – 55mg/l

pH – 6.8

Подходяща за деца!

Зарежда се ...

Дизайн :