facebook

Минерална вода Девин

Mineralna-voda-devin

На водата е извършена разрешена обработка с обогатен с озон въздух. Водата е ниско минерализирана. Добива се от екологично чист регион в Родопите, от дълбочина 700. Не се препоръчва за всекидневна употреба от деца под 7 години.

Минерален състав (мг/л)

Катиони:
Na – 65.50
Ca – 1.59
Fe - 0.01
Mn – 0.01

Аниони:
F – 4.00
Cl – 3.50
SO4 – 20.60
CO3 - 24.00
HCO3 – 85.40

Mинерализация: 255 мг/л

pH: 9.40

електропроводимост: 271 µs/cm

Зарежда се ...

Дизайн :