facebook

Трапезна вода Дивна

Trapezna voda divna

На водата е извършена обработка с обогатен с озон въздух. Водата е с ниска минерализация. Подходяща за всекидневна употреба.

Минерален състав (мг/л)

Катиони:
Na – 55.00

Аниони:
NH4 < 0.10
F – 0.40

Mинерализация: <75 мг/л

pH: 5.00 - 7.50

електропроводимост: <150 µs/cm

Зарежда се ...

Зарежда се ...

Дизайн :